*P903iTV [#kcd71e66]

***動画関連 [#b4187a46]

-下記の設定で再生可能
--[Item*]
Title=QVGA / 映像:Xvid 768kbps 30fps 音声:192kbps 48kHz Stereo
Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -timestamp "<%TimeStamp%>"-bitexact -qmin 1 -qmax 31 -vcodec xvid -mbd 2 -4mv -trell -aic -fixaspect -s 320x240 -r 30 -b 768 -acodec aac -ac 2 -ar 48000 -ab 96 -f 3gp -muxvb 192 -muxab 64 "<%TemporaryFile%>_1.3gp""
Command1=""<%AppPath%>\cores\QT3GPPFlatten" "<%TemporaryFile%>_1.3gp" "<%OutputFile%>.3gp" -c QT_3GPP(MobileMP4)_QVGA_AAC.ini"
Command2="cmd /c "del "<%TemporaryFile%>*.*"""

--[Item*]
Title=QCIF / 映像:H.263 768kbps 30fps 音声:192kbps 48kHz Stereo
Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -bitexact -vcodec h263 -fixaspect -s 176x144 -r 30 -b 798 -acodec aac -ac 2 -ar 48000 -ab 96 -f 3gp -muxvb 192 -muxab 64 "<%TemporaryFile%>.3gp""
Command1=""<%AppPath%>\cores\QT3GPPFlatten" "<%TemporaryFile%>.3gp" "<%OutputPath%>MOL<%RandomNumber3%>.3gp" -c QT_3GPP(MobileMP4)_QVGA_AAC.ini"
Command2="rm "<%TemporaryFile%>.3gp""

-Xvidの場合は解像度はQVGAまで。
-H.263の場合は解像度はQCIFとSub-QCIF


***音声関連 [#c145558d]

-下記の設定で再生可能。
--[Item*]
Title=AAC-LC / 音声:192kbps 44.1kHz Stereo
Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -bitexact -vn -acodec aac -ac 2 -ar 44100 -ab 96 -f 3gp -muxab 64 "<%TemporaryFile%>_1.3gp""
Command1=""<%AppPath%>\cores\QT3GPPFlatten" "<%TemporaryFile%>_1.3gp" "<%TemporaryFile%>_2.3gp" -c QT_3GPP(MobileMP4)_QCIF_AAC.ini"
Command2=""<%AppPath%>\cores\ATOMChanger" "<%TemporaryFile%>_2.3gp" "<%OutputFile%>.3gp" "Camouflage_iMotion.ini""
Command3="cmd /c "del "<%TemporaryFile%>*.*"""

-サンプリングレート制限なし。
-500KB以下のファイルはWeb経由で着信音、メール着信音などに登録可能になります。

***その他 [#w0a27647]

-使用可能microSDは2GBまで。

-変換したファイルのコピー先、ファイル名
--動画 & 音声
microSDカード \SD_VIDEO\PRL001\ に MOL***.3GP の名前でコピーする
(***は任意の数字)
---例:\SD_VIDEO\PRL001\MOL001.3gp

-16:9の動画をフル画面で表示することは出来ません。トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS