[[MobileHackerz]]
#norelated
*携帯動画変換君 対応機種情報 [#k93a9dcd]
#contents
**[[NTT DoCoMo]] [#k6725251]

--[[N505i]]
--[[N506i]]
--[[N700i]]
--[[N900i]]
--[[N900iS]]
--[[N901iS]]
--[[N902i]]

--[[D901i]]
--[[D901iS]]
--[[D902i]]

--[[F505i]]
--[[F700i]]
--[[F900i]]
--[[F900iT]]
--[[F900iC]]
--[[F901iC]]
--[[F902i]]

--[[P505iS]]※QCIFにて確認
--[[P506iC]]※QCIFにて確認
--[[P2102V]]
--[[P700i]]
--[[P900i]]
--[[P900iV]]
--[[P901i]]
--[[P901iS]]
--[[P901iTV]]
--[[P902i]]

--[[SH700i]]
--[[SH700iS]]
--[[SH702iD]]
--[[SH900i]]
--[[SH901iC]]
--[[SH901iS]]
--[[SH902i]]

--[[SA700iS]]

--[[SO505iS]]
--[[SO506iC]]
--[[SO902i]]

**[[au by KDDI]] [#l48eca71]

--[[W11K]]
--[[W31K]]
--[[W41K]]

--[[W11H]]
--[[W22H]]
--[[PEИCK]]
--[[W32H]]
--[[W41H]]

--[[A1402S]]
--[[W21S]]
--[[W31S]]
--[[W32S]]
--[[W41S]]

--[[A5501T]]※5分程度の動作を確認。長時間再生不可。
--[[A5511T]]
--[[W21T]]
--[[W31T]]
--[[W32T]]
--[[W41T]]
--[[neon]]

--[[A5505SA]]
--[[A5518SA]]
--[[W21SA]]
--[[W22SA]]
--[[W31SA]]
--[[W32SA]]
--[[W33SA]]
--[[W41SA]]

--[[A5406CA]]
--[[W21CA]]
--[[W31CA]]
--[[W41CA]]

**[[Vodafone]] [#t5361788]

--[[702NK]] NOKIA 6630

--[[V501SH]]
--[[V601SH]]
--[[V602SH]]
--[[V603SH]]
--[[V604SH]]
--[[703SH]]
--[[703SHf]]
--[[V801SH]]
--[[802SH]]
--[[902SH]]
--[[903SH]]
--[[904SH]]

--[[V502T]]
--[[V601T]]
--[[V602T]]
--[[V603T]]
--[[803T]]
--[[902T]]
--[[903T]]
--[[904T]]

--[[802N]]

**[[WILLCOM]] [#e7443329]

--[[WX310SA]] ※音声のみ
--[[WX310K]] ※ファイルサイズ制限10Mは最新ファームで撤廃されました。
--[[W-ZERO3]]

**[[その他]] [#f422a750]

--[[プレイやん]] (GBA,GBA-SP,GBmicro/NDS周辺機器 携帯ゲーム機)
--[[PSP]] (携帯ゲーム機)
--[[HMP-A1]](ポータブルAVプレイヤー)
--[[NV-XYZ]] (カーナビゲーションシステム)
--[[MI-E21]](MIザウルス)
--[[SL-C3000]](SLザウルス)
--[[MT-AV1]](ポータブルAVプレイヤー) 動作しない
--[[iPod]](ポータブルAVプレイヤー) *第五世代(Video)のみ*
--[[iRiver H300シリーズ]](ポータブルAVプレイヤー) 一応高画質だと思う・・・
--[[iriver U10]]

**その他(ソフト) [#j1caebe0]
--[[SD-Audioの使い方]]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS